Nagroda


Jest nią voucher elektroniczny (kod) o wartości 50 złotych do wykorzystania na zakupy na stronie internetowej Allegro lub w Aplikacji Allegro.

Uczestnik promocji może wygrać maksymalnie dwa takie kody, każdy opiewający na 50 zł.

Kody są ważne do 28 lutego 2019 r. Regulamin korzystania z kodów dostępny jest na https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf

Allegro
Co zrobić, aby wygrać
nagrody?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI

masz na to czas do 31.07.2018 r.

REALIZUJ TRANSAKCJE APLIKACJĄ APPLE PAY

trzy w ciągu 14 dni od dodania karty do aplikacji

przynajmniej 5 w kolejnym miesiącu kalendarzowym

KIEDY OTRZYMASZ NAGRODY?

Sprawdź wszystkie warunki promocji oraz terminy otrzymania nagród w Regulaminie „Kupuj z Apple Pay”


Uczestnikiem Promocji „Kupuj z Apple Pay” może być osoba fizyczna będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest użytkownikiem wydanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. karty Mastercard. Rejestracji w Promocji „Kupuj z Apple Pay” można dokonać od dnia 19 czerwca 2018 roku do osiągnięcia 3500 rejestracji w promocji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2018 roku.
Aplikacja Apple PayTM to system płatności mobilnych
Aplikacja pozwala użytkownikom dokonywać płatności za pomocą urządzeń iPhone, Apple Watch, iPad oraz Mac. Transakcji można dokonać zbliżeniowo w każdym punkcie, w którym możliwe są płatności zbliżeniowe. Punkty te oznaczone są symbolami:
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji:

POBIERZ APLIKACJĘ
ze sklepu App Store
i utwórz swój profil
DODAJ KARTĘ PŁATNICZĄ
Banku BGŻ BNP Paribas
do aplikacji – np. robiąc
jej zdjęcie i podając
wymagane dane
POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ
używając kodu
weryfikacyjnego wysłanego
na Twój numer telefonu
RÓB ZAKUPY PRZY UŻYCIU APLIKACJI
Wystarczy wybudzić telefon, potwierdzić
tożsamość wykorzystując odcisk palca
lub rysy twarzy i zbliżyć go do terminala.


Zobacz jakie to proste:

Apple Pay to aplikacja o nazwie Wallet świadczona przez Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii Holly Hill Industrial Estate Cork, dla wydawanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. kart Mastercard zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay dla wskazanych w tym regulaminie urządzeń mobilnych z oprogramowaniem iOS. Aby korzystać z Apple Pay należy posiadać Urządzenie Mobilne z dostępem do internetu, z system operacyjnym iOS, wyposażone w Antenę zbliżeniową NFC: w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ oraz wyższy włączając iPhone SE, komputera - MacBook Pro z TouchID, zegarka Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID, przy czym korzystanie z Aplikacji za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie wÏrzypadku posiadania również telefonu komórkowego; aktualna lista kompatybilnych urządzeń przenośnych znajduje się na: https://support.apple.com/en-ie/HT208531

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji ,,Kupuj z Apple Pay”?

Potwierdzenie zostało wysłane na adres e-mail użyty podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Co należy zrobić, aby korzystać z aplikacji Apple Pay?

a) posiadać Urządzenie Mobilne z dostępem do internetu, z system operacyjnym iOS, wyposażone w Antenę zbliżeniową NFC:. w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ oraz wyższy włączając iPhone SE, komputera -MacBook Pro z TouchID, zegarka Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID, przy czym korzystanie z Aplikacji za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego; aktualna lista kompatybilnych urządzeń przenośnych znajduje się na: https:// support.apple.com/en-ie/HT208531;

b) posiadać Aplikację Apple Pay na Urządzeniu Mobilnym,

c) posiadać Apple ID oraz zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego,

d) ustawić blokadę ekranu Urządzenia Mobilnego za pomocą Metody Autentykacji (funkcjonalności potwierdzania tożsamości użytkownika Karty z wykorzystaniem odcisku jego palca lub rysów twarzy)

e) zapoznać się i zaakceptować zasady ochrony prywatności Apple Pay oraz umowę licencyjną na oprogramowanie Apple IOS

f) zapoznać się i zaakceptować Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay

g) dodać kartę Banku BGŻ BNP Paribas do Aplikacji Apple Pay

Czy w celu korzystania z Aplikacji Apple Pay muszę mieć dostęp do transmisji danych internetowych?

Dostęp do transmisji danych lub sieci wi-fi będzie konieczny w trakcie dodania karty do urządzenia mobilnego. Należy pamiętać, że podczas transmisji danych wysyłane są powiadomienia o wykonanych transakcjach. W przypadku transakcji płatniczej połączenie internetowe nie będzie potrzebne, aby korzystać z Aplikacji Apple Pay. Po ponownym uruchomieniu urządzenia może być konieczne połączenie z Internetem.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora promocji „Kupuj z Apple Pay”: kontakt@kupujazapplepay.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16,

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Kupuj z Apple Pay” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Kupuj z Apple Pay” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kupujzapplepay.pl. Informacje o promocji „Kupuj z Apple Pay”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie www.kupujzapplepay.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie Nagród o łącznej wartości 100 zł (2 kodów o wartości 50 zł każdy) do wydania na Allegro („Kody”) w ramach Promocji „Kupuj z Apple Pay”(„Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kupujzapplepay.pl oraz złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji w okresie od dnia 19.06.2018 r. do osiągnięcia 3500 rejestracji w Promocji jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2018 r.,
(ii) zarejestrowania się w Aplikacji Apple Pay zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay oraz Dodanie Karty do Aplikacji Apple Pay w okresie od dnia 19.06.2018 roku do dnia 31.07.2018 r.,
(iii) wykonania 3 Transakcji Apple Pay Tokenem (wirtualnym odpowiednikiem pierwszej Karty zarejestrowanej w Aplikacji Apple Pay w ramach Dodania Karty do Aplikacji Apple Pay) w okresie 14 dni od momentu Dodania Karty do Aplikacji Apple Pay oraz kolejnych 5 Transakcji Apple Pay tym Tokenem w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik Dodał Kartę do Aplikacji Apple Pay,
(iv) Uczestnik będzie Użytkownikiem Karty oraz stroną umowy dotyczącej korzystania z Kart Banku w ramach Apple Pay zawartej na podstawie Regulaminu korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay na dzień wydania Nagrody.

W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne będące konsumentami, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, którym Bank BGŻ BNP Paribas S.A wydał kartę debetową lub kartę kredytową w ramach organizacji płatniczej Mastercard, będące jej Posiadaczem lub Użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej przez Bank z konsumentem.

Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). Informacje o usłudze Aplikacji Apple Pay dla kart wydanych przez Bank, w tym Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay, dostępne są na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji..
4. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Odbiorcą danych Uczestnika jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.
8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 868 00 80 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
11. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).